รูปภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชนนี ณ วัดชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชนนี ณ วัดชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล   
รูปภาพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจ        ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ภาพพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พุธ, 29 พฤษภาคม 2024
วันที่  29  พฤษภาคม  2567  เวลา  09.30  น.  นำโดย  นายพัฒนา  พระเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี    
รูปภาพ วันฉัตรมงคล
พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2024
    ความเป็นมาของวันฉัตรมงคล             “มีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล (MOI Waste Bank Week)
จันทร์, 01 เมษายน 2024
      วันที่  29  มีนาคม  2567  เวลา  09.00-12.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล   โดย  นายพัฒนา  พระเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล  โดยเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าชุมพล  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ... อ่านเพิ่มเติม...

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

logo200.png - 93.12 Kb

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำเดือน  พฤษภาคม  2566

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

alt

alt

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่บทความ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด โดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เช่น การเย็บถุงพระราชทาน , การพิมพ์ตัวอักษรลงบนถุงผ้า โดยใช้วิธี Silk Screen , การสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th

จากน้ำพระราชหฤทัยสู่ถุงพระราชทานกำลังใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” จำนวนรวม 8,916 ถุง แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล จำนวน  49 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

alt

สำหรับถุงพระราชทานกำลังใจ เป็นถุงผ้า ด้านข้างถุงสกรีนอักษรคำว่า “พระราชทาน” ภายในบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เหนือคำ “พระราชทาน” ติดเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” โดยเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” เป็นเข็มกลัดรูปลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วง มีอักษรข้อความ “พระราชทานกำลังใจ” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบ และพระราชทานความหมายไว้ในบัตรพระราชทานกำลังใจ ว่า “ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล และความสุข ลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วง อัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสอง ส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุก ๆ ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทุกประการเทอญ”

ที่มา : www.phralan.in.th

พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด กับพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานแล้ว จำนวน 20 คัน และพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ 16 คัน รวมเป็น 36 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 คัน รวมทั้งรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
     พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ในประเทศไทย และพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถต่อพ่วงชีวนิรภัยในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงที เพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป็นการจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลง ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด 19 โดยส่วนรวม

ที่มา : https://www.royaloffice.th/

alt

 

สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริในการดำเนินโครงการฯ และทรงรับฟังการบรรยายการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกป่าโดยวิธีปลูกป่าทางไกล และทรงปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊ก เมล็ดมะขาม เมล็ดมะกำตัน เมล็ดต้นคูน

ที่มา : www.phralan.in.th , https://thaiveterans.mod.go.th

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงกระเป๋าย่านลิเภา ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้สร้างพลังแห่งศิลปะหัตถกรรมของไทย ด้วยลวดลายที่สวยงามของกระเป๋าย่านลิเภาสร้างความโด่งดังภายในชั่วข้ามคืน

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/444905

สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสดังใจความตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี”

และ “ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็น รากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว”

ที่มา : www.phralan.in.th

alt

โรงครัวพระราชทานบรรเทาทุกข์ราษฎร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ บ้านมนังคศิลา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบอาหาร โดยจะคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น แจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก , ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว , และชุมชนบ้านมนังคศิลา จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ยังสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนเป็นล้นพ้น

พระราชทานถุงยังชีพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นอกจากนี้ ทั้งสองพระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงในพื้นที่ต่าง ๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่า

ที่มา : https://www.thairath.co.th

alt

 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

เมื่อเวลา 18.31 น. วันที่ 11 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปกครองบัณฑิตที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 24 ราย และพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อแต่อย่างใด

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2482153

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

alt

มอบถุงยังขีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

        วันที่  25  พฤษภาคม 2566  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  มอบหมายให้  นางศิรินทิพย์  ศิลาเทวากูล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานฯ  พร้อมด้วย  นายกฤษกร  นิธิเรวดีพร  ผู้ข่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  นางสาวรมณีย์  สบายใจ  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  นางสาวฉัตรประไพ  คมวิชาชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  นอกจากนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  นายอำเภอโพธาราม  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่  นางระเบียบ  เสมคำ  ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน  เลขที่  44/7  หมู่ที่  5  ตำบลท่าชุมพล  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2566 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

การประชุมคณะกรรมการช่่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน

        วันที่  25  พฤษภาคม  2566  เวา  09.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ท่าชุมพล  เพื่อรายงานความเสียหายและให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือร้อน  กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของ  นางระเบียบ  เสมคำ  เลขที่  44/7  หมู่ที่  5  ตำบลท่าชุมพล  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

alt

alt

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ท่าชุมพล
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1948
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5617
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25698
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24160
mod_vvisit_counterเดือนนี้76954
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63189
mod_vvisit_counterทั้งหมด797586

We have: 25 guests online
ไอพีคุณ: 100.28.227.63
วันนี้: มิ.ย. 21, 2024ลิขสิทธิ์ © 2559-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-4115-6