วันที่ รายการ
19 กพ 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟโซ่ล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มค 2564 จ้างทำแผงประกาศอลูมิเนียมแบบเลื่อนได้ 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-5731 หมายเลขครุภัณฑ์ 147-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มค 2564 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network (HP) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มค 2564 ซื้อซื้อตลับหมึก 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารมื้อเที่ยง อาหารมื้อเย็น โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตืประจำ อบต.ท่าชุมพล ปีงบประมาณ 2564 ณ. ห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-53-0004,442-56-0007 และ 442-59-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2563 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น 6130 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2563 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลนทะเบียน 82-6362 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2563 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันๆละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2563 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน ตุลาคม2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ตันละ 400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2563 ซื้ออุปกรณ์แต่งกาย 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 สค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ ให้กับบ้าน นายประทวน วงษ์สุวรรณ บ้านเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ให้กับบ้าน นายเขื่อง มาจันทร์แสง บ้านเลขที่ 24/12 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ให้กับบ้าน นายลม พรมมะ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ให้กับบ้าน นายลม พรมมะ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ให้กับบ้าน นางสังเวียน พลอยบำรุง บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ให้กับบ้าน นางบุญมา จำเหล่ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ ให้กับบ้าน นางสุขจิต ฉายคลุ้ม บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน ณ หมู่ที่ 3 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 ซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 ซื้อเลื่อยยนต์ แบบ 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบาร์โซ่ 11.5 นิ้ว 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กค 2563 ซื้อแบตเตอรรี่ 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 จ้างซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยบเรียบ ถนนในหมู่ที่ 1,4,7,8,,9 จำนวน 1,416 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 ซื้อถุงอุปโภค บริโภค จำนวน 983 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ท่าชุมพล
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้98
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้169
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้923
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1107
mod_vvisit_counterเดือนนี้2383
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5264
mod_vvisit_counterทั้งหมด122822

We have: 5 guests, 1 bots online
ไอพีคุณ: 3.238.250.105
วันนี้: เม.ย. 17, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-4115-6